Böcker

Böcker

  • Bok 1 – Den mörka portalen – release 30:e september 2018
    • Tre personer söker sin framtid. Ella, som alltid drömt om att lära sig magi och som nu studerar hos de kvinnliga magikerna. Marmat som vill bli soldat och som mot sin vilja tvingats till de manliga magikerna. Tirandim som tar sin tillflykt till kyrkan för att fly magikerna och familjens grymma öde.
    • Det har nu gått femhundra år sedan magikerna splittrades och kastade Oldena in i flera år av strid och konflikter. En skör balans råder sedan dess. Hur påverkas Ella, Marmat och Tirandim av den balansen? Hur påverkas balansen av deras handlingar?
  • Bok 2 – titel ej bestämd än – råmanus (dvs en första version av boken där all handling finns med, men där ingen korrektur, bedömning eller omskrivning gjorts än. Beräknad release hösten 2019
  • Bok 3 – titel ej bestämd än – några få kapitel skrivna. Det finns ett slut som knyter ihop allt. Planen är att den ska knyta ihop den stora berättelsen som påbörjades i bok 1. Beräknad release hösten 2020.

Format

Böckerna släpps i både tryckt format (mjukband/storpocket: 135×210 mm) och som e-bok (ePub).

Eventuella andra format (ex.vis ljudbok) ligger längre i framtiden och beror till stor del på hur väl boken säljer.