Hem

Välkommen till Oldenasagan, en trilogi som beskriver händelser i landet Oldena, ett land med lång historia och många konflikter, men som de senaste femhundra åren haft fred och en möjlighet för invånarna att vänja sig vid att leva utan magi som ett bärande inslag i vardagslivet.

Se övriga sidor för mer information om böckerna och författaren. Sidorna kompletteras med blogginlägg när det händer någonting extra intressant.